Mark och anläggning

Vi har en mycket komplett maskinpark som möjliggör alla typer av mark- och grundarbeten. Vi utför bland annat:
- Dränering, grundisolering och dikning.
- Grunder komplett med schakt, VA och gjutning platta, murning källare m.m.
- Avloppsanläggningar i olika former, även i skärgården.
- Byte av avlopp och servisledningar.
- Trädfällning och skogsavverkningar.
- Poolbyggnationer.