Byggnadsarbeten

Våra snickare som arbetat på företaget i många år är välutbildade, erfarna, och mycket yrkesstolta. Vi utför bland annat:
- Totalentreprenader, t.ex. villor från mark till färdigt hus.
- Byggledning.
- Ombyggnationer av industri- och kontorsfastigheter.
- Butiker, ombyggnad och inredning.
- Husbyggen från grund, om- och tillbyggnader.
- Lägenhetsrenoveringar
- Formsättning och betongarbeten.
- Takläggning och renoveringar, omläggning av tak.
- Ställningsarbeten runt fastigheter.
- Kök och badrum i alla tänkbara varianter.
- Altaner, terrasser och uterum.
- Skärgårdsarbeten, allt ifrån små till stora projekt.
- Bryggor i skärgården.

Bilder

Husbygge
Ombyggnationer av industri