Sorterargatan 1, Vällingby

Beställare: System 3R International AB.
Adress: Sorterargatan 1, Vällingby.
Projektet omfattar tillbyggnad av befintlig industrihall ca 400kvm, ny lastkaj samt betongplatta för uppställning av gastank.
Snickarteamet i Täby AB är totalentreprenör för projektet som innefattar följande:
- Schaktning av mark som vi utför med egen maskin TB 175 hjulburen grävare 9 ton.
- Packning med singel, formsättning grundsulor 600x400, armering samt gjutning.
- Armering samt formsättning grundväggar, gjutning av dessa.
- Montering valvform med Combideck, galvad formplåt, armering samt gjutning industrigolv 250mm.
- Gjutning platta för gastanksuppställning.
- Återställning mark
- Montering av stomme i limträ, utvändigt murad fasad med rödtegel.
- Taktäckning med trp plåtstomme samt helsvetsad pvc-duk.
- Montering fönster samt industriportar och dörrar.
- Installation el, vent, vvs, målning.

Projektet beräknas klart för inflyttning under maj 2014.